11-09-2020 HB-café Zeeland Levenskunst en zingeving

In Geen categorie by HB-Café Zeeland

– Mirjam Visser-Fuchs, https://talentbloeier.nl/

We kwamen deze avond voor het eerst bijeen in Wijkcentrum Palet, Middelburg.

Ondanks de nieuwe locatie en de corona-maatregelen wisten jullie ons weer te vinden.

Vanuit Hoek van Holland, Apeldoorn, Utrecht en meer uit de buurt waren we met een leuk aantal mensen.

Nadat Mirjam zichzelf kort heeft voorgesteld begon ze met een peiling onder de aanwezigen over Wat is zingeving? Vanuit 10 categorieën stelt ze een vraag en steken we onze hand op of niet.

Aan de hand van verschillende mensen en veel voorbeelden neemt ze ons deze avond mee.

Fokke Obbema – De zin van het leven, gesprekken over de essentie van ons bestaan.

Een veertigtal prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag telkens luidde: “Wat is de zin van ons leven?’ Dit boek is een bundeling van deze gesprekken én het artikel waarmee alles begon.

HB en zingeving

De vraag naar zin komt anders binnen.

 • Je vraagt vroeger;
 • Doordat je zo snel denkt doorzie je beter. Je komt sneller tegenstrijdigheden en absurditeiten tegen in het denken, waarden en gedrag van jezelf en de anderen;
 • Je lijdt intenser aan de complexiteit en onoplosbaarheid van problemen;
 • Door autonoom en complex denken zijn gebruikelijke oplossingen onbevredigend.

Idealisme en desillusie

James T Webb – Searching for meaning, Idealism, Bright Minds, Disillusionment, and Hope

In het boek worden mooie en handige handvaten geboden om om te gaan met een existentiële depressie en ook hoe je deze kunt voorkomen.

Als je vasthoudt aan idealen kan de grond onder je voeten wegzakken.

Stel vragen –) daardoor kun je groeien.

Positieve desintegratie en posttraumatische groei

3 boeken: 

– Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration;

– Leven met intensiteit – Susan Daniels & Michael M. Piechowski

– Posttraumatische groei – Anja Jongkind & Greet Vonk

Depressie niet alleen met medicatie behandelen maar ook de levensvragen stellen.

In groepjes hebben we aan de hand van 3 niet zo helpende strategieën (je beweegt weg, je beweegt mee, je maakt een tegenbeweging) de volgende vragen met elkaar besproken:

 • Welke herken je bij jezelf?
 • Op welke manier helpt deze strategie?
 • Op welke manier helpt deze strategie juist niet?

9 Helpende coping strategieën:

 1. Lees en schrijf, discussieer over inspirerende boeken, etc
 2. Houd de zin voor humor, relativeert
 3. Aanraking en verbonden voelen
 4. Ontmoet peers, koester vriendschappen
 5. Betrokken bij goede doelen
 6. Laat het los, laat het gaan
 7. In het hier en nu leven
 8. Optimisme en veerkracht oefenen
 9. Er is meer: rippling effect, richt je op de volgende generatie, wees een mentor

Ook hierover werd in groepjes gepraat.

Viktor E. Frankl (1905-1997)

De zin van het bestaan, de inleiding tot de logotherapie (logo komt van logos)

Trotzdem ja zum leben sagen –) vinden we een sterkere titel. En toch ja zeggen tegen het leven.

Copernicaanse wending

We gaan vervolgens aan de slag met het Zinkompas. Je kunt dit invullen op verschillende aspecten van je leven. Wat is jouw antwoord?

Zinvol (—-) zinloos: eigen waarden

Falen (—-) succes: door buitenaf.

Zonder oordeel proberen te kijken.

Wat valt je op? Waar ben je blij mee?

Wat zou je anders willen> Is er in deze situatie misschien een ander antwoord nodig?

Al met al een zinvolle avond waarop Mirjam ons met meer vragen naar huis stuurt.