20-11-2019 HB-Café Enschede: Constructieve Conflicten

In Archief Enschede by HB-Café Enschede

Hoogbegaafden hebben nogal eens een meningsverschil. Vaak gaat het over een inhoudelijk onderwerp en zijn er ideeën hoe het allemaal beter kan. Hoe kan je als HB-er tegenspraak leveren zonder dat het escaleert in een inefficiënt emotioneel conflict? De avond werd verzorgd door Ido van der Waal.

“Iedereen is een conflictdeskundige”, stelt de spreker in het begin. Het is de start van een avond waarin publiek en spreker allerlei ideeën uitwisselen. Ido weet het publiek uit te nodigen tot gesprekken onderling en daagt ze uit om te reageren op stellingen. Het onderwerp roept duidelijk herkenning op. Ido vertelt over de definitie en synoniemen van het woord conflict, dat vaak een negatieve lading heeft. En hoe het uiten van ‘het ergens niet mee eens zijn’ door de één, vaak iets oproept van vechten en van vluchten bij de ander. Maar je kunt een conflict ook anders zien, namelijk als een wens tot verandering. Ido geeft verschillende tips over het reflecteren op conflicten en anders omgaan met tegenspraak. Het werd een avond met veel praktijkvoorbeelden en verschillende suggesties hoe je een verschil van mening kan omleiden tot innovatie met behulp van een constructief conflict.