06-04-2018 HB-Café Delft: Hoogbegaafdheid en innovatie. Een prima (?) combinatie

In Archief Delft by HB-Café Delft

verslag

Verslag HB-Café Delft 6 april, door Nick Grooff:
Hoogbegaafdheid en innovatie. Een prima (?) combinatie

Deze avond hebben wij Nick Grooff bereid gevonden over dit onderwerp te vertellen. Hij werkt als zelfstandig innovatiecoach en verandermanager. In 2017 deed hij onderzoek naar het innovatieve werkgedrag van hoogbegaafden; sindsdien schrijft en spreekt hij erover.

Nick is initiatiefnemer van Innoveer je bedrijf!, een programma voor ondernemers, bestuurders en directeuren die sneller willen innoveren; oprichter van een netwerk van maatschappelijke ondernemers in de regio Alkmaar; en medeorganisator van het HB-café Alkmaar.
Op zijn blog schrijft Nick regelmatig over uiteenlopende onderwerpen, waaronder innovatie en hoogbegaafdheid.

Nick introduceert innovatie door korte verhaaltjes van ondernemende mensen die innoveren. Daarna stelt hij zichzelf voor en stelt de mensen in de zaal als introductie vragen over aspecten die met hun eigen innovatief werkgedrag te maken hebben. Hierdoor gaat het onderwerp direct leven voor de aanwezigen.

Nick vertelt dat hij de relatie tussen hoogbegaafdheid en innovatie eerst heeft onderzocht door op zoek te gaan naar eerdere onderzoeken naar innovatie en naar hoogbegaafdheid en naar de raakvlakken daartussen. Vervolgens heeft hij 6 personen en mensen in hun omgeving uitgebreid geïnterviewd. Aan de hand van een beschrijving van wat deze mensen gedaan hebben komt hij tot een aantal eigenschappen die noodzakelijk lijken om innovatief te kunnen zijn, zoals intellectueel creatief, eigen denkproces en valkuilen kennen, sociale vaardigheden om te kunnen samenwerken, flexibiliteit en aanpassingsgedrag. Daarnaast heeft hij een aantal aspecten van hoogbegaafdheid vanuit het Delphi model genomen die hier mooi bij aansluiten: intelligentie, gevoeligheid, nieuwsgierigheid, interactie met de omgeving, idealen, ethiek en prestatie. Er is veel overlap tussen zijn bevindingen en de kenmerken uit het Delphi model.

Als je het proces van innovatie beschrijft in verschillende fasen van idee tot de implementatie, kan je eigenlijk in iedere fase op zich innovatief zijn, of juist in het hele proces. Dat betekent dat je op veel verschillende manieren innovatief kunt zijn. Uit de interviews met mensen in de omgeving van de innovatieve werknemer, blijkt dat het belangrijk is om aan te sluiten bij deze omgeving om uiteindelijk tot succesvolle innovatie te kunnen komen.

De conclusie van zijn onderzoek is dat innoveren meer is dan alleen slimme ideeën, dat sociale vaardigheden, motivatie, teamwork allemaal meespelen in het hele proces. Hoogbegaafden hebben veel kenmerken om tot innovatief werkgedrag te kunnen komen. Als zij ook zelf invloed hebben op de omgeving waarin ze werken, bijv. omdat ze ondernemer zijn, kunnen zij innovatie makkelijker in gang zetten. Hoogbegaafden hebben dus veel te bieden op het gebied van innovatief werkgedrag.

Na de pauze waren er 3 opdrachten om de aanwezigen met elkaar te laten uitvinden hoe hun eigen innovatieve werkgedrag eruit ziet. En om van gedachten te wisselen over de knelpunten die daarbij worden ervaren en over mogelijke oplossingen daarvoor.

Het was een interessante lezing met regelmatige terugkoppelingen naar jezelf waardoor het thema levend werd en bleef.

Zijn onderzoeksrapport is via deze link na te lezen.