19-05-2017 HB-Café Utrecht: De gevoelige kant van hoogbegaafdheid

In Archief Utrecht by HB-Café Utrecht

HB-café Utrecht, 19 mei 2017

Vanavond stond het HB-cafe in het teken van de gevoelige kant van hoogbegaafdheid. Deze avond werd verzorgd door Maïa van der Meer en Gemma Geertshuis.

Na een korte voorstelronde wordt toegelicht wat hooggevoeligheid precies is volgens de zienswijze van Elaine Aron (universitair docent psychologie en psychotherapeute in Amerika) en wat de kenmerken van hooggevoeligheid zijn.

Er wordt aan alle deelnemers een vragenlijst uitgedeeld met herkenningspunten op het gebied van hooggevoeligheid. De deelnemers vullen de vragen in en bespreken de uitkomsten hiervan met elkaar.

Het Delphi-model wordt toegelicht. Een aantal hoogbegaafden heeft een definitie geformuleerd wat hoogbegaafdheid precies is. Zij hebben er een model van gemaakt. Hooggevoeligheid komt hierin duidelijk naar voren. Er wordt verondersteld dat hoogbegaafden altijd hooggevoelig zijn. Dit is echter nog niet bevestigd door de wetenschap. Daarentegen zijn hooggevoelige mensen zeker niet altijd hoogbegaafd.

Daarnaast wordt de historie van hooggevoeligheid weergegeven gezien vanuit het perspectief vanuit van verschillende psychologen voor Elaine Aron.

Met elkaar worden de voor- en nadelen besproken van hooggevoeligheid. Als voordeel wordt o.a. genoemd intens genieten, precieze waarneming, energie ervaren, empathisch vermogen en divergeren. Als nadeel wordt o.a. genoemd overweldigend, aanpassen, snel moe en een te groot zelfbewustzijn. Aan de hand van deze voorbeelden worden verschillende ervaringen met elkaar gedeeld.

Veel hoogbegaafden zitten in het hoofd. De balans vinden tussen hoofd, hart en buik is vaak lastig. Er worden verschillende ervaringen met elkaar gedeeld om uit het hoofd te komen. Er wordt gezamenlijk een meditatieoefening gedaan om te ervaren hoe het is te gronden/aarden.

Hoe ga je met hooggevoeligheid om? De groep is het ermee eens dat het belangrijk is hooggevoeligheid te herkennen, erkennen en accepteren, te vertrouwen, voelen en genieten!