19-05-2017 HB-Café Delft: Beweging in de liefde

In Archief Delft by HB-Café Delft

Kort verslag HB Café Delft mei 2017
Thema: Beweging in de liefde. Arianne Rooyens-Kanters en Arjan Rooyens van www.geniet.je

De avond begint met een prachtige foto van een ‘Magische kersenbloesem in Japan’. Deze boom staat voor Arianne voor verbinding, verwondering en de magisch wereld van contrasten.

Arjan vertelt dat er in het Sanskriet wel zo’n 20 woorden voor liefde zijn. In geen andere taal zijn er zoveel woorden voor liefde. Maar wat is liefde? En vooral: hoe laat je haar groeien?

Arjan is ooit begonnen met een antwoord te zoeken op die vraag. Hij heeft erover geschreven en een model gemaakt, maar dit belandde lange tijd in de kast. Pas nadat hij Arianne ontmoette zijn ze samen verder gegaan met het onderzoek. Dit heeft geresulteerd in hun boek en een model dat inzicht geeft in de dynamiek in liefdesrelaties.

Het leven is continu in beweging. Als mens bewegen we ons steeds tussen polen die zich links en recht van een middelpunt vinden. En iedere relatie is dynamisch, is op zoek naar beweging. Tijdens het onderzoeken kwamen Arianne en Arjan op 9 dualiteiten die steeds terugkwamen als belangrijk. Deze dualiteiten noemen zij wagen, als weegschalen die telkens de ene en dan weer de andere kant op bewegen. Beweging laat liefde groeien. Stilstand in één of meer wagen brengt haar in gevaar.
Levensfasen en levensgebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat sommige wagen worden vastgezet, de beweging stopt. Zien wat niet meer beweegt, daar aandacht aan geven en beweging opzoeken laat de liefde weer groeien.

Het model is verdeeld in 3 thema’s:
1. Ervaren: Dit gaan letterlijk over meemaken. Over hoe iets bij je binnenkomt en hoe je dit weer naar buiten brengt.
2. Energie: Dit gaat over in actie komen en over rust nemen. Over manieren van energie inzetten.
3. Samenzijn: Dit gaat over het samen zijn met je partner en elkaar ervaren. Het voelen en voeden van de band tussen geliefden, een twee-eenheid zijn.

En iedere waag past in deze thema’s.

En in het model worden er verdiepingen gedefinieerd:
1. Ik: Dit is de eerste verdieping
2. Ik en Jij: De tweede verdieping
3. Wij: De derde verdieping

Er volgt een korte uitleg over de verschillende wagen:

De wagen van niveau 1 ‘ik’ zijn wagen waarbij je vooral voor jezelf mag zorgen.
De wagen van niveau 2 ‘ik en jij’ zijn wagen waarbij je op je partner gericht bent.
De wagen op niveau 3 ‘wij’ gaan over de twee-eenheid in een relatie, genietend van het leven met intimiteit en vanuit verbinding.

We doen een opdracht met als thema ‘geven en ontvangen’, waarbij we kunnen ervaren wat ons gedragspatroon is. Zijn we meer geneigd om voor de ander te zorgen of meer voor onszelf? Welke vragen spelen er dan in ons op en welke gedachten? Bijvoorbeeld: ‘Wat zou de ander willen?’ vs ‘Wat wil ik?’.

Er wordt ons gevraagd welke wagen aandacht nodig hebben binnen onze huidige relatie? Als er meer dan 2 wagen ‘vast’ staan, dan is het goed om te gaan werken aan die wagen, het zal je relatie verbeteren. De wagen 8 en 9 krijgen de meeste stemmen. Hier worstelen de meeste deelnemers mee.

Ieder mens heeft een eigen verborgen contract en een taak in het leven, je kunt dit ook maskers noemen. Deze maskers kunnen zorgen voor conflicten met de partner of met andere mensen. Deze gedragingen komen vaak voort uit een oude pijn. Er zijn 6 rollen / maskers:

1. De kleine dromer ‘Ik wil er wel zijn maar laat mij mijn eigen wereld behouden.’
Thema: Hemel en Aarde
Vraag die bij je leeft: ‘Wil en mag ik er echt zijn?’
Je taak: welkom aan jezelf.

2. De kleine trooster ‘Ik heb impliciet recht op voeding en aandacht.’
Thema: Vervulling en Tekort
Vraag: ‘Is er ook genoeg voor mij?’
Taak: inzien wat er wel is in plaats van angst voor gebrek en de pijn van de leegte transformeren.

3. De kleine bondgenoot: ‘Doe het samen met mij, ik kan het niet alleen.’
Thema: Samen en Apart
Vraag: ‘Wie of wat is van mij, wat is van de ander?’
Taak: eenzaamheid verduren en solopositie innemen.

4. De jonge held ‘Als ik maar wel heer en meester mag blijven.’
Thema: Kracht en Kwetsbaarheid
Vraag: ‘Kan ik wel vertrouwen of terugvallen op anderen? Wat gebeurt er zonder mijn eigen kracht?’
Taak: insluiten van de relatie (in contact gaan), allereerst met jezelf.

5. De kleine redder ‘Ik draag dit wel voor jou.’
Thema: Lijden en Geluk
Vraag: ‘Hoe kan ik mij verhouden tot mijn eigen geluk? Mijn leed valt in ’t niet bij het leed in mijn omgeving.’
Taak: vol in het licht gaan staan en de aandacht accepteren, en ook…stil durven staan.

6. De kleine prins(es) ‘Ik ben goed/ perfect als jij dat van mij vindt.’
Thema: Vorm en Essentie
Vraag: ‘Hoe ziet de ander mij en voldoe ik eraan?’
Taak: je eigen levensenergie vol inzetten.

De avond is interactief en tussentijds kan er veel gevraagd worden. Het is leuk dat Arianne en Arjan elkaar afwisselen en aanvullen. We eindigen de avond met een drankje.

De website van Arjan en Arianne: http://www.geniet.je
Het boek is te vinden online: http://gtj.nu/boek