13-01-2017 “Hoogbegaafdheid en religie”

In Archief Zwolle by HB-Café Zwolle

HB-café Zwolle, 13 januari 2017

Het onderwerp van dit HB-café was hoogbegaafdheid en religie.
Sprekers waren Jan-Gerd Heetderks (theoloog) en Arja Roozemond (psychosociaal therapeut).

Tijdens het tweegesprek tussen Jan-Gerd en Arja werd een aantal onderwerpen benaderd vanuit zowel de theologische als vanuit de psychologische kant.

Jan-Gerd lichtte een aantal thema’s toe aan de hand van een aantal bekende Bijbelverhalen van onder andere Adam en Eva, Cain en Abel en benadrukte dat deze thema’s voor een ieder van toepassing zijn; Gelovig of niet gelovig. Arja challengede de zienswijze van uit de psychologische kant.

De aanwezigheid van zowel gelovige als niet-gelovige hoogbegaafden en de vragen en reacties vanuit de zaal bevestigden dat hoogbegaafdheid en religie zeker verenigbaar zijn.

Het inhoudelijke deel leverde een aantal vragen vanuit de zaal op, zoals:
– Beleeft een hoog sensitieve HB-er het geloof intenser?
– Speelt het sterke rechtvaardigheidsgevoel van een HB-er een rol?

De evaluaties van de aanwezigen gaven een overwegend positief beeld.
Ook de sprekers vonden het een leuke en inspirerende avond.
De interacties en de evaluaties maken duidelijk dat het onderwerp leeft en genoeg stof geeft tot nadenken.