16-09-2016 HB-Café Utrecht: De kracht van het niet weten

In Archief Utrecht by HB-Café Utrecht

Op vrijdag 16 september wordt weer een HB-café gehouden in Utrecht. Thema: De kracht van het niet weten; filosofeer jezelf naar een zinvolle balans. Gastspreker op deze avond is filosofisch practicus Dick van Hennik.

De kracht van het niet weten; filosofeer jezelf naar een zinvolle balans

Veel hoogbegaafden kunnen soms doorslaan in hun denken, waardoor er chaos ontstaat in hun hoofd. Wat doe je als je een eindeloze reeks consequenties van consequenties probeert te overzien? Veelal lukt dat niet en worden er conclusies getrokken op basis van vooronderstellingen. Het is dan de vraag of die vooronderstellingen kloppen. In zulke gevallen kan filosoferen helpen, bijvoorbeeld onder leiding van een filosofisch practicus. Een filosofisch practicus helpt bij het aannemen van een vragende houding en het zicht krijgen op de eigen vooronderstellingen en drogredenen die het denken en handelen beïnvloeden. Je leert daarbij ook je eigen denken te bevragen. De filosofisch practicus luistert, heeft geduld, stelt vragen, toont empathie (zonder troost), is scherp op taal en signaleert contradicties. Hij of zij helpt je te bepalen of jouw gedachtegang ‘deugt’.

Tijdens de avond zal Dick van Hennik een interactieve inleiding verzorgen over de werkwijze. Daarna gaan de aanwezigen zelf aan het werk. Een demonstratiegesprek behoort tot de mogelijkheden, indien één van de aanwezigen bereid is ‘in de stoel’ plaats te nemen.

Dick van Hennik (67) was als leraar geschiedenis en schoolleider actief in het onderwijs. Hoogbegaafdheid in het onderwijs heeft altijd zijn aandacht gehad. Op dit moment is hij voorzitter van de vereniging BegaafdheidsProfielscholen, een vereniging van scholen die werk maken van aangepast onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. In 2014 volgde hij de opleiding tot Filosofisch Practicus aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. De geleerde vaardigheden gebruikt hij in de gesprekken met bezoekers in zijn eigen adviesbureau op het gebied van onderwijs.
Meer informatie op www.filosofische-praktijk-nederland.nl en www.vanhennikfilosofischpracticus.nl.

Datum: vrijdag 16 september 2016
Aanvang: 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur) tot 22.00 uur; daarna gelegenheid tot napraten.
Locatie: Zaalverhuur Se7en, Mariaplaats 7, Utrecht (www.sevenutrecht.nl)
Kosten: € 17,50 (inclusief koffie, thee, water. Overige consumpties voor eigen rekening)
Aanmelding: Voor het aanmelden voor dit HB-Café is er een online formulier op https://hb-cafe.nl/evenementen.