12-06-2015 ‘Aspecten van Intuïtie’

In Archief Delft by HB-Café Delft

Aspecten van hoogbegaafdheid nader bekeken

HB Café Delft 12-06-2015

Intuïtie en hoogbegaafdheid, een interessant onderwerp waar de doelgroep interesse voor heeft, want deze thema-avond op 12-06-2015 is uitverkocht. Vanavond zal Edward de Boer ons meenemen in een ontdekkingstocht naar wat intuïtie in kan houden.
Hij start met zichzelf voor te stellen en te vertellen hoe zijn onderzoek verlopen is en vorm heeft gekregen. En met een eigen voorbeeld van diep van binnen iets zeker weten, in dit geval betreffende zijn eigen zoon.

Intuïtie is het gebied tussen analyse, logische onderbouwingen en gevoel, een kwestie van onbewust redeneren zoals een van de deelnemers het later verwoordt. Je matcht een patroon met een soort innerlijk draaiboek. Het eerste deel van de avond hebben we het voornamelijk over intuïtie als patroonherkenning (door sommigen heel praktisch ‘gewoon ervaring’ genoemd).

Hoogbegaafden hebben het vermogen om complex te denken en veel verschillende vormen van informatie te zien en dat met elkaar in verband te brengen. Ze kunnen daardoor sneller en tot andere conclusies komen dan andere mensen, ze hebben soms een andere patroonherkenning dan mensen met de gebruikelijke stap-voor-stap redenatie. Als je op grond daarvan tot andere conclusies komt dan de anderen kan dat onzeker maken en kun je de neiging hebben je intuïtie te onderdrukken.

Opmerkingen die tegen intuïtie pleiten: Intuïtie is levensgevaarlijk, uitgaan van patroonherkenning betekent ook oogkleppen op hebben.
Een andere vorm van intuïtie is intuïtie op basis van incubatie, het zogenaamde broeden op een oplossing die zich dan als vanzelf aandient. Voorbeelden uit het publiek ondersteunen de stelling dat broeden goed gaat bij fysieke repeterende beweging, zoals fietsen of wandelen. Maar er worden ook ideeën en oplossingen gedroomd of opgepikt in de fase van half slaap-half wakker. Einstein ‘wist’ ook dingen voor hij er taal voor had.
Het proces van incubatie blijkt uit verschillende fasen te bestaan: analyse, vastlopen, illuminatie (op een gegeven moment weet je het), verificatie (afstemmen met de werkelijkheid), gevolgd door implementatie.

We eindigen met zijn allen in de lange gang waar de verschillende fasen in woorden op een rij liggen. Het publiek mag gaan staan bij de fase die zijn voorkeur heeft. Zelfs het onderdeel ‘vastlopen’ is iemands favoriet: daar wordt het spannend en kom je meer tot de essentie.

Edward de Boer bedankt zijn publiek, hij ervoer dat als sensitief en helder reagerend, en dan is het tijd om samen gezellig na te praten in het café.

Boekentips:
E. de Boer: Professionele Intuïtie. Versterk je innerlijke vermogens
D. Enthoven: Bewogen besluiten. Professionals en hun dilemma’s

Website Edward de Boer: www.converseconsulting.eu / www.intuitionlab.nl

Verslag geschreven door Hilde Cromjongh, talentcoach bij Kolibrie TalentCoaching