05-06-2015 “Hoogbegaafd en werk: keurslijf of speeltuin?”

In Archief Zwolle by HB-Café Zwolle

Deze inspirerende avond met twee bevlogen sprekers werd ingeleid met de vraag aan het publiek of je je werk ervaart als keurslijf of speeltuin. De uitkomst viel (gelukkig) nog niet tegen: redelijk wat mensen ervoeren werk meer als speeltuin, en een iets groter deel zat meer aan de kant van het keurslijf.

Hiermee introduceerden Frans Corten en Ali Hekman (beiden loopbaancoach voor onder andere hoogbegaafden, en daarnaast KernTalentenanalist) hun presentatie over hoogbegaafdheid en werk. De presentatie richtte zich met name op het belang van het ontdekken van je KernTalenten, en de visie hierachter.

Veel hoogbegaafden hebben minder goede ervaringen met persoonlijkheidstesten. De meeste persoonlijkheidstesten zijn gebaseerd op de theorieën van Jung en gaan uit van je huidige situatie.

De KernTalentenanalyse gaat uit van je kindertijd: het blijkt dat de dingen die je deed als kind, hoe je toen speelde, te vertalen is naar kleine, halve en sterke KernTalenten.

Van welk werk krijg je energie? En van welk werk raak je opgebrand, terwijl je het wel kùnt? Vragen waar veel hoogbegaafden in hun loopbaan mee geconfronteerd worden. Frans en Ali maakten ons duidelijk dat inzicht in je KernTalenten richting geeft aan de keuzes die je kunt maken in je werk.

De presentatie was levendig en interactief met een aantal prikkelende vragen en opdrachten aan de deelnemers. Tot slot een zeer toepasselijk lied van Ali Hekman, waarmee zij ter plekke liet zien hoe zij haar KernTalenten durfde te laten zien/horen.

Een bijzondere afsluiting van een inspirerend HB-café!