16-5-2014: “Waarheid als de weg uit relatieproblemen”

In Archief Delft by HB-Café Delft

Dit is de titel van het HB café van 16 mei jl. met als spreker Dr. Harald van Veghel. Hij is filosoof. In het verleden werkte hij als lector waardeneducatie bij Fontys Hogescholen en directeur van het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing van de Universiteit van Tilburg. In 2005 heeft hij samen met zijn partner Astrid Rickelman de basis gelegd voor Redland Coaching (www.relatie-coaching.nl).

Harald gaat van het volgende uit wanneer hij een coachingstraject ingaat: Iedere relatie werkt na een tijdje als een complementair systeem, dat perfect op elkaar ingespeeld is. Daarmee is niet gezegd dat het harmonieus is. Ook conflictueuze relaties zijn een ‘systeem’. Het duurt ongeveer 2,5 jaar voordat het systeem “klaar” is.

Problemen kunnen door allerlei oorzaken ontstaan: omstandigheden van buitenaf die inwerken op een relatie (denk aan ziekte, tegenslag, verliefdheid op een ander), maar ook als bepaalde zwakheden die altijd al in de relatie ingebouwd zitten, op zeker moment toch ondermijnend gaan worden, zoals een verschil van karakter of van ontwikkeling. Om te weten hoe je uit relatieproblemen moet sturen gaat Harald dieper in op de communicatie binnen een relatie.

Veel van de communicatie speelt zich af in het fysieke samenleven van een stel.

In een plaatje ziet het er ongeveer zo uit:
realtieproblemen

Boven de lijn zie je twee hoofden die tegen elkaar praten. Mensen gaan er soms van uit dat wat er via de mond tegen elkaar wordt gezegd, alles is wat er aan communicatie plaatsvindt. Maar in een intieme relatie (of in het algemeen in een relatie met mensen die je nabij staan), vindt de meeste communicatie woordeloos plaats. Gewoon in het samenleven, in een toon, een sfeer, het optrekken van een wenkbrauw of een manier van lopen. Meestal zullen mensen dat heel positief waarderen: ‘we kennen elkaar van haver tot gort’. Maar temidden van al dat ‘inwerken op elkaar’, vinden ook kleine of grote storingen plaats: elkaar in de weg zitten, irriteren, belemmeren, belasten. In de tekening zijn dat de bliksemschichten. Ze hoeven niet uitgesproken te worden, en als mensen het erover hebben weten ze zelf vaak niet waarom die dingen zo storen. Dat kan vanuit een geschiedenis in de relatie komen, hoe je op elkaar inwerkt, maar ook vanuit je persoonlijk verleden met anderen, of vanuit je jeugd.

Waar het dus om draait bij het “repareren” van je relatie (dus wanneer er een rood kruis ontstaat in de directe communicatie) is dat je in een gesprek kunt schakelen: van de concrete aanleiding naar de achterliggende motieven. Het gaat dus om het doorgronden van het weefsel van het systeem dat het stel samen gecreëerd heeft. Je gaat dus als het ware onder de streep kijken.

Harald heeft met name ervaringen met stellen (liefdesrelaties dus), maar hij stelt dat dit systeem ook werkt voor vriendschaps- en familierelaties. Bij familierelaties speelt vaak dat de informatie over de onderhuidse communicatie niet regelmatig (meer) wordt bijgewerkt. Hierbij gaat het dan om de communicatie tussen volwassen kinderen, die al uit huis zijn en de ouders bijvoorbeeld. Het gevaar bestaat dat mensen worden aangesproken op beelden die ze van elkaar hebben, die niet meer bij hun latere ontwikkeling aansluiten.

Na dit stuk uitleg over de achtergrond van zijn werkwijze gaat Harald dieper in op de relatie tussen hoogbegaafdheid en relaties. Hij doet door een aantal representatieve cases te bespreken: de witte manipulator, de man die zijn gevoel vergat, en de fixer. Uit deze voorbeelden komt oa naar voren dat veel hoogbegaafden die hij in zijn praktijk ziet gebruik maken van coping gedrag [Noks zegt ‘nog toelichten’. Ik vind de gedachte ‘gebruik maken van copinggedrag’ moeilijk. Copinggedrag wordt m.i. Nooit vrijwillig ingezet. Misschien iets om dieper op in te gaan idd?] om zich staande te houden in (vriendschaps) relaties.

Om 21.45 is het inhoudelijke deel van de avond afgesloten en kon iedereen gezellig napraten.
Er is een napraat topic geopend op het HB forum, klik hier om dat in een apart window te openen

Binnenkort zal er een e-book geplaatst worden op www.relatie-coaching.nl over schakelen en innerlijke waarheid. Mensen die op de hoogte gehouden willen worden wanneer dit e-book online komt kunnen een mail sturen naar: harald@redland.nu