27-03-2018 HB-Café Vlaanderen (Gent): Dabrowski’s theorie van positieve desintegratie

In Archief Vlaanderen by HB-Café Vlaanderen

Op dinsdag 27 maart is er opnieuw een HB-Café in Gent. Lotte van Lith komt een introductie op de theorie van positieve desintegratie van Dabrowski geven.

Niet alleen wensen veel begaafde, sensitieve personen om dynamisch-in-balans te zijn, ze wensen ook te floreren. Floreren door hun waarden in de wereld, in verbinding, actief waar te maken. Zodoende bij te dragen aan de ontwikkeling van hun leefomgeving. Juist deze bijdrage vraagt persoonlijke ontwikkeling. Bewustwording van wat oprecht belangrijk voor je is, goede zelfzorg en scherpzinnige moed.
En stel nu dat een begaafd persoon – die inhoudelijk, associatief en analytisch bijzonder veel verbanden legt, en blijk geeft van een eigenzinnig, creatief begrip van zijn buiten – én binnenwereld – zich ook emotioneel sterk bindt met hetgeen hij opvallend anders waarneemt en duidt, hetgeen hij op andere wijze aanvliegt, verwezenlijkt en nastreeft?
Hoe draagt deze persoon zorg voor deze opmerkelijke intensiteit? Hoe maakt deze persoon een doorvoelde keuze uit de complexiteit van de verbindingen die hij of zij voor mogelijk houdt?

Lotte van Lith geeft deze avond een bevlogen en deskundige introductie op de theorie van positieve desintegratie. Dabrowski’s gedachtegoed is met groeiende mate bekend binnen het onderzoek naar en begeleiding van hoogbegaafde personen. Veel begaafde personen herkennen zich in de zogeheten “overexcitabilities”. Tevens vinden zij in de groeidynamiek, die in de theorie op ontwikkelgerichte wijze wordt benaderd, positief-stimulerende herkenning van hun intensiteit.

Aan de hand van de theorie van positieve desintegratie schetst Lotte het proces van psychologische groei. Ze belicht hierbij hoe groeidynamiek zich op verschillende lagen van ontwikkeling én in ’t moment manifesteert. Lotte licht toe dat en hoe persoonlijke groei samenhangt met bewustwording van innerlijke conflicten. Daarbij gaat ze erop in hoe zin-erkennend om te gaan met véélvoelen, door-en-doordenken en rijkelijke verbeelding. Zo wordt bemoedigend verhelderd waarom en hoe intensiteit van beleving, leergedreven-zijn en tot overtuigend aan toe twijfelen bij begaafdheid juist de inspiratie is voor een waardenvol en creatief leven.

Lotte illustreert de belangrijkste ideeën en concepten uit de theorie middels creatieve voorbeelden en uit de praktijk ontsprongen ervaringen.

Lotte van Lith heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en persoonlijkheidsontwikkeling. Zij werkt bij haar bedrijf A Lot Of Complexity als coach voor (jong)volwassenen, doceert talentbegeleiders, organiseert workshops en studiedagen over relevante thematiek en verzorgt op internationaal niveau lezingen en begeleiding. De theorie van positieve desintegratie is een belangrijke maar niet enige inspiratiebron. In 2016 ontving Lotte de Mensa Fonds Award voor haar inzet voor hoogbegaafd talent.

HB-Cafés bieden een combinatie van een informatieve bijeenkomst en een ontmoetingsplaats voor hoogbegaafde mensen en belangstellenden. Ze worden georganiseerd door het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), dat als doel heeft het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Er zijn HB-Cafés in diverse plaatsen in Nederland en Vlaanderen.

Locatie: Resto Brasserie De Zwarte Fles
Zandvoordestraat 1, 9052 Zwijnaarde (aan de rand van Gent)

Entree: € 17,50 per persoon, inclusief 2 consumptiebonnen.
Maximum aantal deelnemers: 40

Zaal open 19:00 uur; aanvang programma 19:30 uur. Einde programma 22.00 uur.
Daarna is er gelegenheid tot napraten.

Aanmelding: Vooraf aanmelden voor dit HB-Café is verplicht. Hiervoor is een online formulier beschikbaar op: https://hb-cafe.nl/evenementen, waar deelnemers ook direct kunnen betalen.

Indien de inschrijving vol is, is een wachtlijstformulier beschikbaar. Er wordt dan contact opgenomen indien er een plaats beschikbaar komt.