27-05-2016 Hoogbegaafdheid en relaties

In Archief Groningen by HB-Café Groningen

verslag volgt.

Dit was de aankondigingstekst:

Hoogbegaafdheid en relaties door Pieternel Dijkstra

HB café Groningen 27 mei 2016

De relatie met de partner is een belangrijke bron van geluk en zowel psychologisch als lichamelijk welzijn. Er is dan ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar partnerrelaties en pijnpunten daarin. Het is echter onduidelijk in hoeverre de inzichten verkregen uit dit soort onderzoek ook gelden voor hoogbegaafden. Hebben hoogbegaafden dezelfde voorkeuren als het gaat om een toekomstige partner? En als ze eenmaal een relatie hebben, hoe gedragen ze zich daar dan in en hoe ‘goed’ is die relatie eigenlijk? Tot voor kort was er nog maar weinig over bekend. In samenwerking met onder andere de Stichting Mensa Nederland en het IHBV deed psycholoog dr. Pieternel Dijkstra onderzoek naar de relaties van hoogbegaafden.
Pieternel Dijkstra vertelt over het onderzoek en de uitkomsten ervan. Ze laat de aanwezigen bovendien reflecteren op de eigen manier van conflicthantering en hechten binnen de relatie met de partner. De avond is interessant voor zowel hoogbegaafden met partner als voor hoogbegaafde singles.

Bio: Dr. Pieternel Dijkstra is sociaal psycholoog en werkzaam als zelfstandig adviseur, trainer, wetenschapper, coach en auteur. Ze werkt voor en samen met verschillende kennis- en onderzoeksinstituten, en schreef verschillende boeken over sociale en partnerrelaties, zoals ‘Omgaan met hechtingsproblemen’, ‘Verhoog je relatie-IQ’, ‘Omgaan met jaloezie’ en ‘Relatiepsychologie’. Van het onderzoek naar relaties onder hoogbegaafden is reeds 1 wetenschappelijke publicatie voortgekomen, een tweede is under review.
pieternel dijkstra