31-03-2016 “Hoogbegaafd, en dan…?”

In Archief Zuid-West by HB-Café Zuid-West (Breda)

Verslag HB-Café Zuid-West – Breda, 31 maart 2016

Het eerste HB-Café Zuid-West mag gerust een succes worden genoemd. IHBV-secretaris Noks Nauta nam de negentien bezoekers mee op een verkenningstocht langs thema’s als werk, hobby’s en vriendschappen en relaties, waarin hoogbegaafdheid een rol kan spelen. ‘Een proeverij van hoogbegaafdheid’ noemde Noks het.

Na een paar voorbeelden van bekende hoogbegaafden, onder wie Noks ook Johan Cruijff noemde, was de vraag wat de bezoekers zelf voelden bij de term hoogbegaafd. Het leverde een interessante discussie op, waarbij bezoekers aangaven zich over het algemeen weinig erkend en gesteund te voelen.

Dat kwam ook tot uiting in het tweede deel van de avond. Voor de pauze werd in drie groepen op papier gezet wat de ervaringen zijn in de deelgebieden werk, hobby’s en vriendschappen en relaties. Op het terrein van werk kwam daar onder meer uit dat veel mensen ervaren dat hun leidinggevende zich bedreigd voelt door hen, dat ze een betweter worden gevonden, maar ook dat ze zich onvoldoende kunnen uiten in hun werk.

‘Ik moet me altijd aanpassen aan de groep, voortdurend levellen. Dat is zo vermoeiend.’ ‘Ik heb in mijn hoofd al meteen oplossingen en ideeën, maar anderen zien dat niet of gaan er met mijn ideeën vandoor.’ Noks, die als voormalig bedrijfsarts onderzoek deed naar HB en werk, gaf een aantal sprekende voorbeelden van de verschillende perspectieven van een leidinggevende en een hoogbegaafde werknemer. ‘Wat jij ervaart, is niet wat je leidinggevende ziet en andersom. Maar als je daar bewust van bent, kun je het in je voordeel omkeren. Je zult altijd moeten levellen, je moeten aanpassen, omdat jij nu eenmaal wel naar het niveau van anderen kunt en zij niet naar het jouwe, maar je kunt er ook profijt uit halen als je die rol van vertaler goed weet te benutten.’

Ook in vriendschappen en relaties en in hobby’s krijgen hoogbegaafden te maken met typische kenmerken. Hoogbegaafdheid uit zich immers in persoonlijkheid, in je jeugd, in ervaringen, in je omgeving en in verschillende perspectieven. Erkenning, vertrouwen, zelfkennis, verbinding en zingeving zijn daar thema’s. ‘Ik ben vriend van veel, maar ben zelf alleen.’ ‘Ik vind het moeilijk om contact te maken met mensen, omdat ze me meestal niet begrijpen.’ ‘Ik heb soms te veel hobby’s, omdat ik zo veel interessant en leuk vind, maar ik maak lang niet alles af, omdat mijn aandacht dan alweer is verlegd naar iets anders.’ ‘Ik heb het gevoel dat ik me altijd moet bewijzen en dat geeft soms wel stress, omdat ik bang ben dat ik anders door de mand val.’

Veel hoogbegaafden die ‘het’ nog niet weten, blijken een laag zelfbeeld te hebben, vinden zichzelf raar (of ervaren dat anderen hen raar vinden) of zelfs dom. ‘We zien dat het zelfbeeld van hoogbegaafden enorm verbeterd als ze eenmaal begrijpen dat ze hoogbegaafd zijn, waar hun gedrag en gedachten vandaan komen, waarom ze doen wat ze doen’, vertelde Noks. ‘Voor de meesten is het ‘weten’ een enorme opluchting.’

De herkenning bij elkaar leidde tot discussies, maar was voor de aanwezigen ook bijzonder plezierig. ‘Het is zo fijn om te horen dat anderen dezelfde ervaringen hebben, maar ook om te horen hoe zij ermee omgaan.’

Het eerste HB-Café Zuid-West werd door de bezoekers goed beoordeeld. Het gemiddelde cijfer voor het onderwerp was een 7,5. Spreker Noks Nauta kreeg een 8,2, met opmerkingen als ‘zeer deskundig en to the point’. De locatie (Zuiderlicht in Breda) werd beoordeeld met een 7,7. Bij tien bezoekers voldeed de bijeenkomst geheel aan de verwachtingen, bij zeven gedeeltelijk. Slechts twee gaven aan dat ze er meer van hadden verwacht, omdat de besproken thema’s voor hen ‘niet nieuw’ waren of omdat ze ‘meer verdieping’ hadden gewild. In volgende HB-Cafés zullen meer specifieke onderwerpen en dus meer verdieping zeker aan bod komen, maar juist omdat dit een eerste keer was, is er gekozen voor een meer globale verkenningstocht. Veertien van de negentien bezoekers gaven aan zeker vaker een HB-Café te willen bezoeken, twee ‘misschien’.

Voor de zomer komt er zeker nog een HB-Café Zuid-West. Met het inmiddels uitgebreide team wordt daar druk aan gewerkt. Zodra er data en onderwerpen bekend zijn, zullen we dat via de mail en via social media communiceren.

hbcafezuidwest06

hbcafezuidwest01

hbcafezuidwest07