29-04-2011: “HB-café over ondernemerschap was gezellig en leerzaam!”

In Archief Arnhem by HB-Café Arnhem

hbcafe ondernemenOp 29 april jongstleden hebben zich – ondanks meivakantie en Koninginnedagfiles – meer dan veertig hoogbegaafden gebogen over ‘ondernemerschap’. Het was weer een geslaagde café-avond! Er viel flink wat te leren, te ervaren en te bespreken. Om tien uur moesten we een groot deel van het publiek ‘naar buiten duwen’, want zoals gewoonlijk hebben hoogbegaafden onderling nooit een tekort aan gespreksstof.

Frans Corten poneerde de stelling dat hoogbegaafden geen ‘gewone’ ondernemingen (moeten) opzetten. Zij zijn juist goed in ‘bijzondere’ ondernemingen. Ondernemingen in niches waarin de middelmaat niet gedijt, maar hoogbegaafden juist wel. Thomas Bekman durfde de stelling wel aan dat hoogbegaafden een natuurlijke feeling voor de vijf principes van effectuation’ hebben. Hij vermeldde dat enkele workshopbezoekers deze principes al beschreven voordat hij überhaupt met zijn verhaal begonnen was. En Bastiaan van Gils zag als verschil tussen hemzelf-als-hoogbegaafde-ondernemer en zijn gewoon-begaafde-buurman-als-ondernemer dat hijzelf na een eventueel mislukken direct weer een idee heeft voor een nieuw en beter ondernemingsplan. Jammer voor wie er niet was, want nog veel meer interessante items passeerden de revue. Mogen we je een volgende keer wel begroeten?